Browse By

Daily Archives: November 7, 2020

นิทรรศการ Solitude ของ 3 จิตรกร

‘Solitude’ เป็นชื่อนิทรรศการที่ตั้งขึ้นจากวิธีการทำงานของจิตรกรที่ชอบวาดรูปทิวทัศน์ทั้ง 3 คน วิธีการวาดรูปกลางแจ้งที่ต้องเผชิญหน้ากับลมฟ้าอากาศ การใช้เวลา การเฝ้าสังเกต สายตาซึมซับ แสงแดด ดมกลิ่นของดิน รวมถึงไอสัมผัสของลม จิตรกรถ่ายทอดบรรยากาศที่มองเห็น ปรุงแต่งด้วยสีของความรู้สึกและประสบการณ์ ปาดป้ายทีแปรงซ้อนทับ สร้างสรรค์ภาพจำลองความจริงที่ผสมผสานกับความรู้สึกสันโดษ นั่นไม่ใช่ความเหงา แต่เป็นการใช้เวลาในชีวิตไปกับการอยู่กับตัวเอง เป็นเรื่องธรรมดาและเป็นธรรมชาติที่การสังเกตสิ่งที่เห็นตรงหน้า อย่างละเอียดอ่อนช่วยทำให้มองเห็นตัวเราเอง ยุทธิ์ สุริพงศ์ จิตรกรชาวสงขลาที่หลงเสน่ห์เมืองเหนือ ยุทธิ์ย้ายมาอยู่ที่เชียงใหม่นานกว่า 20 ปี เขาตระเวนเขียนภาพทิวทัศน์ธรรมชาติเมืองเหนือ ด้วยรถยนต์คู่ใจที่วิ่งความเร็วเฉลี่ย 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยุทธิ์ ใช้ชีวิตแบบ slow life มาก่อนที่คำนี้จะอินเทรนด์ พู่กันของยุทธิ์ (เรียกว่าแปรง) มันแหว่งเป็นหย่อมๆ เวลาเขียนภาพเขาจะขยับข้อมือขยุกขยิกทำให้เกิดร่องรอยของสีลงบนผ้าใบเหมือนฝุ่นละอองวางตัวลงจับบนผิวเรียบมันสะสมเป็นชั้นของสี กลายเป็นละอองของบรรยากาศที่โปร่งเบา ยุทธิ์ เคยเข้าเรียนที่คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อนจะลาออกมาและทำงานเพียงอย่างเดียวที่จิตรกรต้องทำคือ การวาดรูป อรนลิน