Browse By

Tag Archives: ควิกซิลเวอร์

Quiksilver ยกระดับมาตรฐานไลฟ์การ์ดประเทศไทย

ควิกซิลเวอร์ (Quiksilver) แบรนด์เสื้อผ้าบีช แฟชั่น เอาท์ดอร์ ไลฟ์สไตล์ จัดกิจกรรมสนับสนุนชุดยูนิฟอร์มปฏิบัติการทางน้ำสำหรับทีมงานไลฟ์การ์ดและจิตอาสาในจังหวัดภูเก็ต

พัฒนาการเล่นและสอนเซิร์ฟกับโครงการ Professional Surf Coaching and Surf Judging Workshop by Quiksilver

Quiksilver แบรนด์เสื้อผ้าบีช แฟชั่น เอาท์ดอร์ ไลฟ์สไตล์ ร่วมกับ ประการัง เซิร์ฟสคูล บายควิกซิลเวอร์ (Pakarang Surf School by Quiksilver) จัดโครงการ “Professional Surf Coaching and Surf Judging Workshop by Quiksilver”