Browse By

Tag Archives: SONIC THE HEDGEHOG 2

กลับมาอีกครั้งกับการผจญภัยของเจ้าเม่นสีน้ำเงิน “SONIC THE HEDGEHOG 2” เข้าฉาย 6 เมษายน 2565 นี้

เม่นสีน้ำเงินตัวโปรดของโลกกลับมาแล้วสำหรับการผจญภัยระดับต่อไปใน “SONIC THE HEDGEHOG 2” หลังจากตั้งรกรากในกรีนฮิลส์