มูลนิธิอิออนประเทศไทย ชวนวิ่งการกุศล มอบความหวังเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

Browse By

มุ่งมั่นช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาสังคมไทยมาตลอด 12 ปี สำหรับมูลนิธิอิออนประเทศไทย ภายใต้การบริหารของ  สุพร วัธนเวคิน ปัจจุบันประชาคมโลกได้ให้ความสำคัญกับโรคมะเร็งมากขึ้น ในแต่ละปีมะเร็งได้คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยในอัตราที่สูงมากขึ้นในทุกๆ ปี ดังนั้นทางมูลนิธิอิออนฯ จึงจัดกิจกรรม AEON Mini Marathon #3 (อิออน มินิ มาราธอน ครั้งที่ 3) มินิ มาราธอน การกุศล ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 06.00 น. – 08.00 น. ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)

เพื่อนำรายได้จากการรับสมัครนักวิ่งทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้โครงการการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการรักษามะเร็ง ด้วยวิธีการเพิ่มภูมิคุ้มกันบำบัด มูลนิธิรามาธิบดีฯ โดยภายในงานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรมได้รับเกียรติจาก .นพ. สุรเดช หงส์อิง กรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ หัวหน้าโครงการโรคมะเร็งในเด็ก และอาจารย์แพทย์สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยาและกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รศ.นพ.อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ หัวหน้าโครงการพัฒนานวัตกรรม เพื่อการรักษามะเร็งด้วยวิธีการเพิ่มภูมิคุ้มกันบำบัด มูลนิธิรามาธิบดีฯ, อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา (ECDD) ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมแพทย์ ทีมวิจัย

ให้เกียรติมาร่วมงานและอัพเดทความคืบหน้าของโครงการฯ ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักไปด้วยเหล่าคนดังใจบุญ อาทิ สิริยส เทพหัสดิน อยุธยา, นพ...ทยา กิติยากร, ดร.ศรัญญา เสนสุภา, ดวงกมล เพ็ชร์เลิศ, ขันธ์พลร์ ซื่อภาคย์, ธรม์ธิดา โกมลสิงห์สกุล, อภิชา นิธิอนันตภรเมชญา พรพิบูลย์, ยศพนต์ จันทร์สุขศรี, ปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต, ธนนริศร์ ศิริมุขธนานันต์, ญาสิตา ศิริมุขธนานันต์พร้อมด้วย นักวิ่งชื่อดัง จิราภรณ์ กมลรังสรรค์, เลิศศิริ โตสิงห์, ธนพร แสงแก้ว ที่พร้อมใจกันมาร่วมงานและร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งได้มีความหวังและพลังใจที่จะต่อสู้ “ชนะมะเร็ง” ณ โถงชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ร่วมวิ่งแบ่งปันความหวังดีและกำลังใจ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 06.00 น. ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) สนใจสมัครได้ที่ https://race.thai.run/AeonRun และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://web.facebook.com/AEONMiniMarathon/ หรือ Line: @aeonminimarathon หรือโทร. 095-140-8947 (เฉพาะวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น.)