POWER OF RADIANCE by Cle de Peau Beaute

Browse By

Clé de Peau Beauté (เคลย์ เดอ โป โบเต้) แบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงามชั้นสูงจากประเทศญี่ปุ่น เปิดตัวโครงการเชิดชูผู้หญิงที่มีวิสัยทัศน์ ผู้อุทิศตนสนับสนุนการใช้การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมทั้งร่วมสนับสนุนสิทธิทางการศึกษาแก่ผู้ที่ด้อยโอกาส ภายใต้ชื่อแคมเปญ POWER OF RADIANCE โดยเคลย์ เดอ โป โบเต้ ประเทศญี่ปุ่น จะคัดเลือกผู้ที่ได้รับเชิดชูพร้อมเงินสนับสนุนที่สามารถนำไปใช้เพื่อมอบพลังให้กับผู้หญิงและเด็กๆ ผ่านการสร้างองค์ความรู้และโอกาสในการเรียนรู้ ที่เปรียบเสมือนการจุดประกายความเจิดจรัสให้กับผู้ด้อยโอกาสต่อไป

โดยมี Felicity Jones (เฟลิซิตี้ โจนส์) Clé de Peau Beauté Global Brand Ambassador ร่วมเปิดตัวแคมเปญ POWER OF RADIANCE พร้อมแสดงออกถึงความตระหนักในเรื่องของสิทธิการศึกษาในฐานะตัวแทนของแบรนด์ โดยเธอได้กล่าวเปิดตัวแคมเปญว่า การศึกษาไม่ใช่สิทธิพิเศษ แต่เป็นสิทธิที่ทุกคนควรได้รับ พร้อมเชิดชู Muzoon Almellehan (มูซูน อัลเมลเลแฮน) Goodwill Ambassador UNICEF ในฐานะผู้คว้ารางวัลรายแรกของโครงการนี้ โดย Muzoon เป็นทั้งนักกิจกรรมด้านการศึกษาและผู้ถือสถานะผู้ลี้ภัยรายแรกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนสันถวไมตรีของ UNICEF อีกด้วย 

แคมเปญ POWER OF RADIANCE นับเป็นพันธกิจระดับโลกของแบรนด์เคลย์ เดอ โป โบเต้ ที่จะร่วมส่งต่อการเชิดชูผู้หญิงที่เปรียบเสมือนแรงบันดาลใจ สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและผู้หญิงที่ด้อยโอกาสต่อไป โดยในประเทศไทยได้มีการเปิดตัวแคมเปญพร้อมเชิดชู คุณณัฐรดา เลขะธนชลท์ Founder and  CEO of EdWings Education Co.Ltd ที่ปรึกษาด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเด็กในประเทศไทย เป็นตัวแทนโครงการ POWER OF RADIANCE สำหรับประเทศไทย

เพื่อเป็นการสนับสนุน EdWings Education และ คุณณัฐรดา เลขะธนชลท์ ทางแบรนด์ Clé de Peau Beauté ประเทศไทย พร้อมด้วย มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล Clé de Peau Beauté Thailand Brand Influencer จะร่วมกันเป็นอาสาสมัครพร้อมทั้งช่วยรับสมัครอาสาสมัครที่จะให้ความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพเด็กและผู้หญิงที่ด้อยโอกาส เพื่อปลดล็อคพลังความเจิดจรัสในตัวของทุกคนต่อไป