SF ฉายภาพยนตร์รอบพิเศษ Movie Boccia สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้พิการ

Browse By

คุณสุวิทย์ ทองร่มโพธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ Miss Natalia S Tjahja ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Maria Monique Lastwish Foundation คุณนันทมาลี ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาวาลลิโนมอเตอร์ จำกัด, ร้อยโท ณัยณพ ภิรมย์ภักดี รองประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย และ Madam Anita Rusdi  ภริยาท่านเอกอัคราชฑูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย

จัดงาน “Movie Boccia  Thailand Premier” ฉายภาพยนตร์เรื่อง “Boccia Part One” รอบพิเศษ ให้กับน้องๆ จากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย), สถานสงเคราะห์เด็ก บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ลาดกระบังและนักกีฬาบอคเซีย พาราลิมปิก ทีมชาติไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้กับผู้พิการ ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

กิจกรรมนี้นับเป็นเพียงหนึ่งในกิจกรรม CSR หรือกิจกรรมคืนกลับให้กับสังคมของทาง บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมกับหลายองค์กรจัดกิจกรรมขึ้นมา เพื่อมอบความสุขให้ผู้บกพร่องด้านต่างๆ ผ่านการจัดกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันกับบุคคลทั่วไปได้ อย่างการดูหนังในโรงภาพยนตร์  ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ สร้างความสุข และส่งเสริมความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย