Browse By

Tag Archives: AIYARA GEMS

ตัวอย่างนักธุรกิจหญิงเก่งที่น่าทึ่ง คุณตูน อิษยา

การที่ใครสักคนจะก้าวเข้ามาเป็นนักธุรกิจเป็นเรื่องไม่ยาก แต่จะประสบความสำเร็จในงานที่รักนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่าย และไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน และสำหรับนักธุรกิจหญิงคนเก่ง