Browse By

Tag Archives: HORNBILLเสื้อผ้าคู่รัก

HORNBILL มอบเงินรางวัลให้ผู้ชนะการประกวดออกแบบลวดลาย “เสื้อคู่รัก” (HORNBILL LOVER)

สืบเนื่องจากผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายคู่รัก HORNBILL (ฮอนบิลล์) บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการประกวดออกแบบลวดลาย “เสื้อคู่รัก” (HORNBILL LOVER) เพื่อให้ประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา ได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน และได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชย ไปแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายคู่รัก HORNBILL จึงได้ทำการมอบเงินพร้อมของรางวัลให้กับ กิตติศักดิ์ ต่อเชื้อ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากผลงานสร้างสรรค์ลายพิมพ์เสื้อแนว ATHLETIC SPORT เพื่อให้เหมาะกับ “คู่รัก” ที่ชอบทำกิจกรรมนอกสถานที่ร่วมกัน อีกทั้งยังต้องการให้ “คู่รัก” ได้ใส่เสื้อคู่รัก เพราะ “นกเงือก” เป็นสัญลักษณ์ของ “รักแท้” โดยได้รับเกียรติจาก สวัสดิ์ โพธิ์สินสมวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์