Browse By

Tag Archives: IshapeMyWorld

ลีวายส์® จัด แคมเปญ “I SHAPE MY WORLD” ชวนผู้หญิงไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสังคมแห่งแรงบันดาลใจ

ลีวายส์® จัดแคมเปญ “I SHAPE MY WORLD” แรงบันดาลใจสู่การสร้างโลกใบใหม่ในแบบ “เธอ” ชวนผู้หญิงไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสังคมแห่งแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงของผู้หญิงในแบบลีวายส์® เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้หญิงไทยให้มีความภาคภูมิใจในตัวเองและมั่นใจที่จะกล้าแสดงออกในแบบของตัวเอง สามารถเป็นต้นแบบหรือเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทั่วโลก เนื่องในวันสตรีสากล (International women’s day) ในวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี โดยครั้งนี้ได้นักแสดงมากความสามารถอย่าง นุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา มาร่วมแชร์การใช้ชีวิตแบบ ECO LIFE เชิญชวนให้คนหันมาเลิกใช้ single – use plastic ลดภาวะโลกร้อน ซึ่งปัจจุบันปัญหาโลกร้อนเป็นปัญหาวิกฤตระดับโลกโดยส่วนหนึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการใช้พลาสติกซึ่งเป็นสิ่งที่ย่อยสลายได้ยาก ทำให้ปริมาณขยะสะสมและคอยบั่นทอนปัจจัยหลักในการใช้ชีวิตอย่างไม่น่าเชื่อ ลีวายส์® จึงสนับสนุนแนวคิดของสุดยอดแม่บ้าน ECO นุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา ที่ปัจจุบันเธอเป็นกระบอกเสียงที่เชิญชวนให้คนหันมาเลิกใช้ single – use plastic