Browse By

Tag Archives: MISTER SUPRANATIONAL

ARROW ให้การสนับสนุนเวทีประกวด “MISTER SUPRANATIONAL THAILAND 2018”

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ARROW ให้การสนับสนุนเวทีค้นหานายแบบหน้าใหม่ เพื่อทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทย ก้าวสู่เวทีประกวดสุดยอดนายแบบระดับโลก “MISTER SUPRANATIONAL” ประเทศโปแลนด์ โดยได้รับเกียรติจาก สวัสดิ์ โพธิ์สินสมวงศ์ ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายแอร์โรว์ ให้การต้อนรับ เควิน อภิสิทธินันท์ ดาโสม ผู้ชนะเลิศ “MISTER SUPRANATIONAL THAILAND 2018” ซึ่งไปคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 “MISTER SUPRANATIONAL” ประเทศโปแลนด์ มาขอบคุณแบรนด์ ARROW ผู้ให้การสนับสนุน ณ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)