Browse By

Tag Archives: WORLD SLEEP DAY 2019

“World Sleeping Day 2019 – ใครว่า “การนอน” เป็นเรื่องเล่นๆ” เนื่องในวันนอนหลับโลก

คู่สามีภรรยาสุดน่ารัก มอส – ปฎิภาณ ควงภรรยา เกม – ดวงพร ปฐวีกานต์ ร่วมงาน “WORLD SLEEP DAY 2019 – ใครว่า “การนอน” เป็นเรื่องเล่นๆ” เนื่องในวันนอนหลับโลก ซึ่งจัดโดย ราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมโรคนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ และด้วยความห่วงใยจาก บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อร่วมรณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการนอนหลับ และโรคหยุดหายใจขณะหลับ ณ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ เพราะการนอนเป็นเรื่องสำคัญ และอาการกรนที่หลายๆ คนคิดว่าเป็นแค่เสียงที่น่ารำคาญ แต่จริงๆ แล้วอาจเป็นสัญญาณเตือนภัยถึงโรคหยุดหายใจขณะหลับ (Obstructive Sleep Apnea