ABLS in AEC Symposium Agenda Highlight ประชุมวิชาการทางการแพทย์ เรื่องความสวยงามทางด้านเลเซอร์

Browse By

โลกในยุคเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรม ทำให้วงการแพทย์ต้องคำนึงสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อมาเพื่อตอบโจทย์ทางด้านสุขภาพ นายแพทย์สถาพร จินารัตน์ ผู้อำนวยศูนย์ความงาม Prima Aesthelica, Renovia ABLS Academy (สถาบันเรโนเวียและบอร์ดออฟอเมริกัน) ร่วมกับ โรงพยาบาล พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ถ.บางนา-ตราด จัดงาน “ABLS in AEC Symposium Agenda Highlight” การประชุมวิชาการทางการแพทย์ ในเรื่องความสวยงามทางด้านเลเซอร์โดยผ่านมาตรฐานระดับนานาชาติ

โดยมี นายแพทย์สุนทร ศรีทา CEO กลุ่ม Princ Healthelica, นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ (Bangkok Dusit Medical Services) รวมทั้งคณะแพทย์จากต่างประเทศมาร่วมบรรยายถึงนวัตกรรมด้านสุขภาพ -เลเซอร์ –สปอตซายด์ ท่ามกลางนายแพทย์ทั้งไทยและต่างประเทศมากมายที่มาร่วมงานสัมมนา อาทิ นายแพทย์พงษ์เทพ พรมดี, แพทย์หญิงพิมพ์ลักษณ์ หลินศุวนนท์, แพทย์หญิงปัณณ์ โภคินอัศววงศ์, นายแพทย์องอาจ อมรกุล, นายแพทย์กิตติพงศ์ พงศ์แพทย์พิพัฒน์ และอาจารย์สมชาย พหุลรัตน์ ประธาน TCN นักวิชาการด้านสุขภาพ ณ  โรงพยาบาล พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ถ.บางนา-ตราด

งาน “ABLS in AEC Symposium Agenda Highlight” การประชุมวิชาการทางการแพทย์ ในเรื่องความสวยงามทางด้านเลเซอร์ โดยผ่านมาตรฐานระดับนานาชาติในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้บรรดาแพทย์ในไทย และแพทย์ที่มาจากต่างประเทศอีก 3ประเทศ มาเลเซีย สิงคโปร์ และ พม่า ได้เรียนรู้ถึงความก้าวหน้าในวงการแพทย์ ที่นับวันจะมีเครื่องมือในวงการแพทย์สมัยใหม่เกิดขึ้นอย่างมาก ทั้งเครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องมือด้านเลเซอร์ เครื่องมือทางด้านสปอร์ตซายด์ ภายในงานยังมีอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ และยา ที่ใช้ในวงการแพทย์มาจัดแสดง และแนะนำด้วย

การสัมมนานี้ในครั้งนี้ที่นำโดย น.พ.สถาพร จินารัตน์ แห่งเรโนเวีย และผู้อำนวยศูนย์ความงาม Prima Aesthelica, Renovia ABLS Academy (สถาบันเรโนเวียและบอร์ดออฟอเมริกัน) กับโรงพยาบาล พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ถ.บางนา-ตราด  จะช่วยตอบโจทย์ในทุกสังคมและสปอตซายด์ได้ ทั้งสุขภาพและความงามไปพร้อมกัน