Browse By

Tag Archives: โครงการเหลือ – ขอ

แอร์โรว์ ร่วมบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เหลือใช้ ให้กับ “โครงการเหลือ – ขอ” มอบให้ “มูลนิธิบ้านนกขมิ้น”

แอร์โรว์ ในฐานะผู้นำเครื่องแต่งกายชายในประเทศ ได้เริ่มโครงการ “แอร์โรว์ ขอเสื้อเหลือใช้” ตั้งแต่ปี 2553 และได้ร่วมบริจาคเสื้อเหลือใช้ ในโครงการ “แอร์โรว์ ขอเสื้อเหลือใช้ ช่วยคนไทย ช่วยชาวโลก”