“Bertram Sunrise Run” จัดงานวิ่งการกุศลรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้กับมูลนิธิบ้านพระพร

Browse By

บอร์แทรมจัดงาน “Bertram Sunrise Run” งานวิ่งการกุศลรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้กับมูลนิธิบ้านพระพร วิ่งสูดอากาศยามเช้า ณ ชายทะเลบางขุนเทียน ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2018

ระยะ 5KM ค่าสมัคร 500 บาท / 10KM ค่าสมัคร 550 บาท/ 21KM ค่าสมัคร 800 บาท  ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/BertramSunriseRUN/

 

กำหนดการ
04.00 – 06.00 น.         เปิดรับฝากของนักกีฬา
05.30 น.                     ปล่อยตัวระยะ 21 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 4ชม.)
05.45 น.                     พิธีเปิดการแข่งขัน
06.00 น.                     ปล่อยตัวระยะ 10 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 2ชม.)
06.15 น.                     ปล่อยตัวระยะ 5 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 1ชม.)
07.00 น.                     พิธีมอบรางวัลผู้เข้าแข่งขัน
09.30 น.                     สิ้นสุดพิธีการ