ARROW ร่วมแบ่งปันหน้ากากผ้า สู้ภัยโควิด-19

Browse By

ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ARROW ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการแบ่งปัน “หน้ากากผ้า” สู้ภัยโควิด-19 ซึ่งผลิตจากเนื้อผ้า COTTON 100% นุ่ม ใส่สบาย ไม่อึดอัด ช่วยปัองกันฝุ่นละออง การกระจายจากการไอหรือจาม อีกทั้งยังสามารถซักและนำกลับมาใช้ซ้ำได้

โดยมี สวัสดิ์ โพธิ์สินสมวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ ARROW เดินทางนำหน้ากากผ้าไปมอบให้ สภากาชาดไทย (The Thai Red Cross Society) เพื่อส่งมอบต่อไปยัง สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์

อีกทั้งยังมีทีมงาน ARROW นำทีมโดย รชยา เจนจารุพันธ์กุล ผู้จัดการส่วน และ ปฐมภรณ์ ทองอร่าม ผู้จัดการแผนกผลิตภัณฑ์ ลงพื้นที่ไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้ เพื่อร่วมแบ่งปันหน้ากากผ้า สู้ภัยโควิด-19 ให้สถานที่ต่างๆ ได้แก่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชาย-หญิงธัญญบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปทุมธานี

และ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ให้ความช่วยเหลือ อุปการะเลี้ยงดูแก่เด็กและเยาวชน ที่มีปัญหาครอบครัวและไม่มีผู้รับผิดชอบในการอุปการะเลี้ยงดู ซึ่งการร่วมแบ่งปันหน้ากากผ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ARROW ในครั้งนี้ เพื่อต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และพร้อมสู้วิกฤตินี้ ร่วมกับคนไทยทุกคน