Browse By

Tag Archives: 15MidMonthSale

“ช้อปปี้” เปิดทิปส์ดีๆ ต้อนรับหน้าฝน ผ่านแคมเปญ “ทุกวันที่ 15 Mid Month Sale” ครึ่งเดือน ครึ่งราคา

หน้าฝนใกล้เข้ามาแล้ว แน่นอนว่าในอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนเช่นนี้เหล่านักช้อปจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวัน