Browse By

Tag Archives: NOVO NORDISK

NOVO NORDISK จัดงานเสวนาวิชาการด้านการ “โรคอ้วน ถือเป็นโรคหรือไม่?”

มร.จอห์น ดอว์เบอร์ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานเสวนาวิชาการด้านการ ดูแลรักษาสุขภาพในหัวข้อ “โรคอ้วน ถือเป็นโรคหรือไม่?” โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ อุฟเฟอ โวล์ฟเฮชเชล เอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธี  ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก ผศ.พญ. ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร หัวหน้าสาขาวิชาอายุรศาสตร์ โภชนศาสตร์คลินิก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหา โรคอ้วนในประเทศไทย และคุณชมะนันทน์ วรรณวินเวศร์ ผู้ประกาศข่าวและทนายความชื่อดัง ร่วมเสวนาเกี่ยวกับวิธีการสร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประเภทยาอย่างมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย ณ สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้