เปิดตัวแคมเปญสุขภาพ Follow Your Heart Power Your Life #ตามหัวใจให้ทันโรค

Browse By

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดมหกรรมสุขภาพเพื่อคนรักษ์หัวใจ เปิดตัวแคมเปญสุขภาพพร้อมรณรงค์ภายใต้โครงการ Follow Your Heart Power Your Life #ตามหัวใจให้ทันโรค” เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ และกระตุ้นเตือนภัยโรคหลอดเลือดหัวใจ ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงและส่งเสริมการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ภายใต้ประเด็นรณรงค์แบบ Heart Four-D ดูแลสุขภาพ…ให้ใจดี 4 มิติ โดยมี ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

เผยสถานการณ์โรคหลอดเลือดหัวใจในประเทศไทย ยังเป็นกลุ่มโรคที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับ 2 และพบสถิติมีค่าเฉลี่ยอัตราการตายสูงสุดในกรุงเทพมหานคร ณ ปัจจุบัน รูปแบบของโรคภัยเปลี่ยนจากโรคติดเชื้อไปเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs (Non – communicable Diseases) ซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพต่างๆ เช่น สูบบุหรี่ ดื่มสุรา กินอาหารหวาน มัน เค็ม อารมณ์ความเครียด และที่สำคัญคือการขาดการออกกำลังกาย ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน โดยมีกลุ่มโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดเป็นหนึ่งในกลุ่มโรค NCDs ที่สำคัญ ทั้งนี้ โรคหัวใจขาดเลือดยังคงมีสถานการณ์ความรุนแรงจากอัตราตายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ตลอดจนการพบข้อมูลภาวะแทรกซ้อนโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เนื่องจากความตระหนักรู้ถึงภัยด้านสุขภาพของประชาชนยังไม่เพียงพอในการป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพราะคนไทยยังเป็นและเสียชีวิตด้วยโรคที่ป้องกันได้

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จึงได้จัดมหกรรมสุขภาพเพื่อคนรักษ์หัวใจ โดยเปิดตัวโครงการ Follow Your Heart Power Your Life #ตามหัวใจให้ทันโรค โครงการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ กระตุ้นเตือนถึงภัยของโรคหลอดเลือดหัวใจ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนได้

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ Follow Your Heart “ตามหัวใจให้ทันโรค” อัพเดทนวัตกรรมการดูแลสุขภาพหัวใจในยุค 4.0 โดยทีมแพทย์ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นำโดย พันตรีหญิง แพทย์หญิงธัญรัตน์ อร่ามเสรีวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นายแพทย์วิโรจน์ เมืองศิลปศาสตร์    นายแพทย์นรชัย ศิริศรีตรีรักษ์ อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจและหลอดเลือด และแพทย์หญิงปิยะนุช รักพาณิชย์ แพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูด้านทรวงอกและสมรรถภาพหัวใจ กิจกรรม Power Your Life “ดูแลหัวใจให้ยังฟิต พิชิตโรคที่แท้ทรู” กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการดูแลสุขภาพหัวใจให้แข็งแรงแบบยั่งยืน โดยแขกรับเชิญพิเศษ “คุณก้อย รัชวิน” และ “คุณสน ยุกต์” พร้อมด้วยนายแพทย์อกนิษฐ์ ศรีสุขวัฒนา คุณหมอนักไตรกีฬา หนึ่งในทีมหมอก้าว-ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอายุรแพทย์โรคหัวใจมาร่วมทีมรณรงค์ กิจกรรมอบรมการทำ CPR ช่วยชีวิตเมื่อพบเจอผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น และกิจกรรม Cardio Zumba Dance Exercise รวมพลังชวนกันมาออกกำลังกาย “เต้นตามหัวใจ ให้แข็งแรงสุดพลัง” รวมถึงบูธกิจกรรมเพื่อสุขภาพอีกมากมาย โดยรายได้จากโครงการทั้งหมดจะนำสมทบทุนเข้าบัญชี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (โครงการสานต่อที่พ่อให้ทำ เพื่อผู้ป่วยมะเร็งด้อยโอกาส) สานต่อพระปณิธานของการดำเนินงานด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ

อนึ่ง ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 5  เปิดให้บริการดูแลรักษาด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจหาปัจจัยเสี่ยงของโรคเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆเหล่านั้นไม่ให้ดำเนินไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือด พร้อมด้วยเทคโนโลยีการตรวจสภาวะหัวใจโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สัมผัสภายนอกร่างกาย Non-Invasive เพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยหาร่องรอยของโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะแรกเริ่มก่อนมีอาการ การวินิจฉัยโรค และเตรียมการรักษา พร้อมด้วยบริการรักษาในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดียว เครื่องแรกในอาเซียน ที่สามารถแสดงรายละเอียดของหลอดเลือดหัวใจได้อย่างคมชัด ลดปริมาณรังสีที่ใช้ในการตรวจรักษาให้น้อยที่สุดและใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์สร้างภาพแผนที่หลอดเลือดนำทางของหลอดเลือดหัวใจ ด้วยตัวเครื่องที่มีความคล่องตัวสูงที่นอกจากการตรวจรักษาโรคในหลอดเลือดหัวใจได้แล้ว ยังสามารถรองรับการตรวจรักษาหลอดเลือดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดแขน ขา ได้เป็นอย่างดี ทำให้แพทย์ทำการรักษาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ป่วย ตลอดจนการบริการทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ และการดูแลเชิงป้องกันด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางสหสาขาวิชาชีพที่พร้อมดูแลทุกสถานการณ์หัวใจตลอด 24 ชั่วโมง โดยเปิดให้บริการในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมายโทร. 02-576-6000 ต่อ 1741 – 2