จากฟาร์มปิดในโครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย สู่สปอร์เห็ดหลินจือกะเทาะเปลือก MG2 ในผลิตภัณฑ์คินน์

Browse By

หม่อมหลวงกัลยกร เกษมศรี ที่ปรึกษาทางด้านประชาสัมพันธ์และคุณศิริพร อริยพุทธรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คินน์ เวิลด์ไวด์ จำกัด ชวนคณะสื่อมวลชนชั้นนำและกลุ่มบุคคลสำคัญที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์คินน์ (KINN) นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพแบบก้าวกระโดดสำหรับไลฟ์สไตล์ของคนไทย

อาทิ คุณศิรินานา  อริยพุทธรัตน์, ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) และคุณมาลี วัชโรทัย ที่ปรึกษาโครงการวิจัยเห็ดหลินเจือและสปอร์เห็ดหลินเจือในประเทศไทย ร่วมทริปบินตรงสู่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อย้อนรอยต้นกำเนิดของสปอร์เห็ดหลินเจือกะเทาะเปลือกสายพันธุ์ MG2 ที่มาของสารสกัดสำคัญในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคินน์ (KINN : LINGZHI EXTRACT)

ดินเนอร์มื้อพิเศษในค่ำคืนแรกริมแม่น้ำปิง ณ โรงแรมรติลานนา ริเวอร์ไซด์ สปา เชียงใหม่ นอกจากอาหารแต่ละจานทั้งคาวหวานที่ล้วนคัดสรรกันมาเป็นพิเศษ มื้อนี้คณะเรายังได้ลิ้มลองรสชาติของเห็ดหลินเจือในเมนู “เต้าหู้ทรงเครื่องราดซอสเห็ดหลินจือ” ที่เชฟจัดเตรียมมาเซอร์ไพร์ซอีกด้วย  แล้วในโอกาสนี้เองที่คุณศิริพร อริยพุทธรัตน์ ได้ให้ข้อมูลสำคัญก่อนที่จะไปเยี่ยมชมศูนย์วิจัยในวันรุ่งขึ้นแก่คณะเราว่า  กว่า 30 ปีกับการศึกษาวิจัยเห็ดหลินจือในประเทศไทย โดยโครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยเห็ดหลินจือสายพันธุ์ต่างๆ มาแล้วมากมายจนพบว่า เห็ดหลินจือสายพันธุ์ MG2 เหมาะสมที่สุดในการผลิตเชิงพาณิชย์เพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทยยุคนี้อย่างแท้จริง เนื่องจากสปอร์มีความเข้มข้นของสารสำคัญสูง และมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากมาย แต่ไม่มีใครเข้าใจและรู้ซึ้งถึงคุณสมบัติอันแท้จริงมาก่อนเลย

ซึ่งผลการวิจัยพบว่า เห็ดหลินจือสายพันธุ์ MG2 ให้ผลผลิตดอกเห็ดที่สมบูรณ์ มีสปอร์ปริมาณมาก และมีความเข้มข้นของปริมาณสารสำคัญสูง ไม่ว่าจะเป็น โพลีแซคคาไรต์ (Polysaccharide) สารสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย, ไตรเทอพีนอยด์ (Triterpenoid) สารสำคัญที่ช่วยลดความดันเลือดและยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในร่างกาย,  เยอร์มาเนียม (Germanium) สารสำคัญที่ช่วยเสริมกระบวนการทำงานและขจัดสารพิษในร่างกาย พร้อมด้วยซูเปอร์อ๊อกไซด์ดิสมิวเทส (Superoxide Dismutase) เอนไซน์ซึ่งพบมากในส่วนที่เป็นดอกเห็ดที่ออกฤทธิ์ชะลอความชรา  เรียกว่าการจัดกิจกรรมในค่ำคืนนี้ สร้างการรับรู้ถึงความสำเร็จของงานวิจัยที่ใช้เวลายาวนาน ซึ่งนำมาสู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคินน์ที่ใส่ใจในการดูแลสุขภาพของคนไทยในปัจจุบัน

เช้าวันต่อมา คณะเราเดินทางสู่การรับรู้ประสบการณ์ตรง ณ โครงการพัฒนาศักยภาพสปอร์เห็ดหลินเจือและเห็ดสมุนไพร ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์ปรีชา รัตนัง เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณของเห็ดหลินจือในแง่มุมต่างๆ ความรู้เกี่ยวกับเห็ดหลินเจือสายพันธุ์ต่างๆ พร้อมคำแนะนำในการบริโภคเห็ดหลินเจืออย่างฉลาดอันจะไม่ก่อให้เกิดโทษแก่สุขภาพ อาทิ การตรวจสอบที่มาของแหล่งปลูก ระบบฟาร์ม การเก็บเกี่ยว ขั้นตอนการผลิตและเก็บรักษา ฯลฯ นัยว่า เราควรใส่ใจในการเลือกบริโภคเห็ดหลินเจือ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหน เพื่อความปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างแท้จริง จากนั้น อาจารย์ปรีชา รัตนัง พาคณะเราเยี่ยมชมกระบวนการเพาะพันธุ์และขั้นตอนการผลิตเห็ดหลินเจือในโครงการฯ

หลังเดินทางออกจากโครงการฯ คณะเราแวะรับประทานมื้อเที่ยงแนวสุขภาพดีที่ร้านโอ้กะจู๋ สาขาสันทราย และปิดท้ายทริปนี้กับอาหารเหนือแท้ๆ ในมื้อเย็นที่ร้านบ้านไร่ยามเย็น เช้าตรู่วันรุ่งขึ้น เราก็เดินทางออกจากจังหวัดเชียงใหม่และกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ แน่นอนว่า ทุกคนไม่ลืมแวะซื้อของฝากจากกาดต้นพะยอม พร้อมทั้งยังมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคินน์ (KINN : LINGZHI EXTRACT) ไปดูแลสุขภาพกันถ้วนหน้า