พัฒนาการเล่นและสอนเซิร์ฟกับโครงการ Professional Surf Coaching and Surf Judging Workshop by Quiksilver

Browse By

Quiksilver แบรนด์เสื้อผ้าบีช แฟชั่น เอาท์ดอร์ ไลฟ์สไตล์ ร่วมกับ ประการัง เซิร์ฟสคูล บายควิกซิลเวอร์ (Pakarang Surf School by Quiksilver) จัดโครงการ “Professional Surf Coaching and Surf Judging Workshop by Quiksilver”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการเรียนการสอนกีฬากระดานโต้คลื่นในประเทศไทยและพัฒนาบุคคลากรให้สามารถเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันกระดานโต้คลื่นตามหลักมาตรฐานสากลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ทั้งในจังหวัดพังงาและภูเก็ตเข้าร่วมกว่า 50 ชีวิต

ปัจจุบันในประเทศไทยกีฬากระดานโต้คลื่นเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ของประเทศไทยอย่างภูเก็ตและพังงาที่มีทัศนียภาพที่สวยงามและขนาดของคลื่นที่เหมาะสมสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่ โดยรับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์การเล่นกระดานโต้คลื่นเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งในประเทศไทยมีร้านเปิดสอนการเล่นกระดานโต้คลื่นสำหรับมือใหม่รวมทั้งให้เช่าแผ่นกระดานโต้คลื่นอย่างแพร่หลาย และผู้สอนกีฬากระดานโต้คลื่นในประเทศไทยส่วนมากจะเป็นคนไทยที่เรียนรู้การเล่นกระดานโต้คลื่นด้วยตนเองและพัฒนาทักษะความสามารถจนเป็นที่ยอมรับ สามารถถ่ายทอดจากประสบการณ์ให้กับผู้เริ่มต้นเรียนได้ แต่ทั้งนี้ครูสอนในประเทศไทยก็ยังขาดทักษะการสอนที่ถูกวิธีตามหลักมาตรฐานสากล

ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณ Justin Austin-Monaghan โค้ชและกรรมการกีฬากระดานโต้คลื่นที่ได้รับการรับรองจาก ISA (International Surfing Association) ซึ่งเป็นผู้เชียวชาญในกีฬากระดานโต้คลื่น มาเป็นวิทยากรสอนหลักสูตรสำหรับผู้ฝึกสอนและทักษะของกรรมการตลอดระยะเวลา 3 วัน โดยมุ่งเน้นในส่วนของหลักสูตรการสอนการเล่นกระดานโต้คลื่นตั้งแต่ระดับพื้นฐานและการเรียนรู้ถึงการสอนที่มีความปลอดภัยสูงสุด ให้ผู้เรียนได้ทราบถึงพื้นฐานวิธีการสอนที่ถูกวิธี  พื้นฐานของไลฟ์การ์ดแบบมืออาชีพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงสอนหลักสูตรกรรมการ (Judge Coaching) เพื่อยกระดับการเรียนการสอนกระดานโต้คลื่นสู่ระดับสากล

โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ. ประการัง เซิร์ฟสคูล บายควิกซิลเวอร์ หาดประการัง จังหวัดพังงา (เมโมรี่ บีช บาร์)