Browse By

Tag Archives: HAPPY GIVE DAY…ให้วันเกิดต่อชีวิตคนนับล้าน

มูลนิธิรามาธิบดีฯ ชวนคนไทยเปลี่ยนวันเกิดให้เป็นวันแห่งการให้“…ให้วันเกิดต่อชีวิตคนนับล้าน”

มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดตัวโครงการ “HAPPY GIVE DAY…ให้วันเกิดต่อชีวิตคนนับล้าน” ส่งต่อแนวคิดให้วันเกิดปีนี้พิเศษกว่าทุกครั้ง โดยการมีส่วนร่วมต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยอีกนับล้านชีวิต