Browse By

Tag Archives: oasis international

สุข-บำบัดแบบองค์รวม ห่างไกลจากมะเร็ง โดย น.พ.โทมัส โลดี้

หากผู้คนส่วนใหญ่ไม่ยอมเปลี่ยนพฤติกรรมหรือวิธีการดำเนินชีวิตประจำวันในการหยุดการสร้างมะเร็ง ถึงแม้ว่าคุณหมอจะมีความชำนาญแค่ไหนก็ตาม ในที่สุดแล้วคุณก็สามารถกลับมาป่วยเป็นมะเร็งได้อีก ดังนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ได้ขึ้นกับว่าคุณจะกำจัดมะเร็งได้อย่างไร แต่อยู่ที่ว่า คุณจะหยุดสร้างมะเร็งได้อย่างไรต่างหาก นายแพทย์โทมัส โลดี้ ผู้ก่อตั้งและหัวหน้าที่ปรึกษาด้านการแพทย์เชิงบูรณาการจาก โอเอซิส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการบำบัดมะเร็งแบบผสมผสานกว่า 20 ปี ที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกับแนวทางธรรมชาติบำบัด ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต ภายใต้ 3 เสาหลักในการรักษา ประกอบด้วย การหยุดก่อมะเร็ง, การมุ่งเป้าที่มะเร็ง, และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อวางรากฐานให้กับกระบวนการรักษาแผนใหม่ ในเชิงการป้องกัน บำบัดและให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสุขภาพที่ดี แทนที่จะเพียงแค่รอให้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งแต่เพียงอย่างเดียว โดย น.พ. โทมัส โลดี้ ได้แบ่งปันความเป็นจริงเกี่ยวกับ “สุข-บำบัดแบบองค์รวม ห่างไกลจากมะเร็ง” ซึ่งในปัจจุบันการใช้ชีวิตของคนเราทำให้มีอัตราเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้น ไม่ใช่เฉพาะมาจากพันธุกรรมเท่านั้น ซึ่งเรามีแนวทางแบบบูรณาการที่ครอบคลุมในการดูแลโรคมะเร็ง การรักษา และการบำบัด ประกอบด้วย โภชนาการและอาหารเสริม :