นาโอส ต่อยอดโปรเจค “NAOS CARE” ผสาน “Product People Planet” เป็นหนึ่งเดียว

Browse By

เภสัชกรหญิงวัลภา รัตนชัยพิพัฒน์ ผู้บริหาร บริษัท นาโอส (ประเทศไทย) จำกัด นาโอส (NAOS) เปิดเผยว่า นาโอสเป็นผู้นำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ปรนนิบัติผิวด้วยศาสตร์ ECOBIOLOGY เพื่อการดูแลผิวแบบองค์รวมจากประเทศฝรั่งเศส ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ NAOS CARE เพื่อให้สอดคล้องต่อปณิธานของบริษัท คือดำเนินธุรกิจด้วย ความรัก ความเข้าใจ และความห่วงใย ทั้งต่อพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ สังคมและโลกของเรา นาโอส จึงไม่ได้เพียงแค่คำนึงถึงการมีผลิตภัณฑ์ที่ดีเท่านั้น ยังพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้นไปด้วย ตามหลัก 3P คือ Product, People, Planet

สำหรับโครงการ NAOS CARE ในประเทศไทย ในปีนี้ ได้มอบทุนสมทบงานวิจัยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผิวหนังเพื่อสุขภาพผิวที่ดีและแข็งแรงอย่างยั่งยืน โดยการมอบทุนดังกล่าวสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เกี่ยวกับงานวิจัย

และ ปี 2566 โครงการ NAOS CARE ในประเทศไทยได้มอบทุนสมทบงานวิจัยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผิวหนังเพื่อสุขภาพผิวที่ดีและแข็งแรงอย่างยั่งยืนให้แก่โรงเรียนแพทย์ 3 สถาบัน

 

ได้แก่ งานวิจัยด้านผื่นแพ้สัมผัส ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, สาขาวิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และสาขาวิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 2 ทุน