Quiksilver ยกระดับมาตรฐานไลฟ์การ์ดประเทศไทย

Browse By

ควิกซิลเวอร์ (Quiksilver) แบรนด์เสื้อผ้าบีช แฟชั่น เอาท์ดอร์ ไลฟ์สไตล์ จัดกิจกรรมสนับสนุนชุดยูนิฟอร์มปฏิบัติการทางน้ำสำหรับทีมงานไลฟ์การ์ดและจิตอาสาในจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยทางทะเลและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวสูงถึง 14  ล้านคนต่อปีเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ 70% เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยอีก 30% และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการขยายตัวของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ภูเก็ตถือว่าเป็นที่นิยมสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ โดยมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเล่นน้ำและเล่นกีฬาทางน้ำบริเวณชายหาดมากถึง 10 ล้านคนต่อปี

ดังนั้นการรักษาความปลอดภัยถือว่าเป็นงานที่จำเป็นอย่างมาก และไลฟ์การ์ดจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดูแลความปลอดภัยทางน้ำให้แก่นักท่องเที่ยวทุกคน นอกจากนี้แล้วทีมนี้ยังมีหน้าที่คอยช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกในเรื่องอื่นๆ อีกด้วย

ทางควิกซิลเวอร์ได้เล็งเห็นความสําคัญของทีมจิตอาสาไลฟ์การ์ด จึงได้ให้การสนับสนุนชุดยูนิฟอร์มปฏิบัติการทางน้ำให้กับไลฟ์การ์ดในจังหวัดภูเก็ต โดยเริ่มต้นให้กับกลุ่มชมรม Patong Surf Life Saving (Life Guard)  ชายหาดป่าตอง และมีแผนการที่จะขยายการให้การสนับสนุนชุดยูนิฟอร์มสำหรับหาดอื่นๆที่จะมีทีมจิตอาสาไลฟ์การ์ดคอยดูแลนักท่องเที่ยวในอนาคตเช่นกัน